Oppsigelser, oppussing og nye stillinger.

Før jul fikk fire av våre ansatte oppsigelse, og flere fikk endret stilling. Samtidig pusses det opp og lyses ut nye stillinger. Hva skjer egentlig oppe hos dere på Mesnali, er det mange om lurer på. Vi har fått daglig leder på Camp Sjusjøen til å svare på noe av dette.

Daglig leder på Camp Sjusjøen, Thor Kristian Ringsbu, ser fremover og kikker inn i fremtiden.

Tekst: May-Sylvi Skinnerlien

– Alle som driver virksomhet, vet at måten å gjøre dette på endrer seg. Når stedet ble åpnet på slutten av 50-tallet, var det i en annen tid enn i dag, sier daglig leder Thor Kristian Ringsbu.

I 2017 skilte NMS økonomien for å få en bedre oversikt. Det viste bl.a. at leirstedene i NMS de siste par årene hadde et underskudd på 15 millioner. Noe måtte gjøres. Leirstedene er nå et AS, og AS kan ikke gå i underskudd, da går det konkurs.

– I 2018 ble prosessen synlig hos oss på Mesnali. Det har vært en vanskelig, men nødvendig prosess. For Mesnali sin del så har det vært underskudd i driften, men mye av underskuddet skyldes nødvendig vedlikehold for å ta vare på bygningsmassen, sier Ringsbu.

Hvorfor en noen sagt opp, samtidig som dere pusser opp?
– Jeg skjønner at dette kan være vanskelig å forstå. Pga. økonomien og krav om balanse/overskudd, har vi ikke mulighet til å ha så mange faste ansatte hos oss, men vi trenger folk i sesonger. Vi har også ønsker å komme oss opp igjen, slik at vi kan ha flere faste stillinger. Slik det er nå, ligger driften i et selskap, mens eiendommen ligger i et annet selskap. Dermed er ikke oppussing og ansatte i samme selskap.

En del husker også de store planene om større utbygging med nytt Etiopia bygg og stor hall. Hva skjer med disse planene nå?
– Planene ligger fortsatt der, men ting må skje i riktig rekkefølge. Prosessen vi har vært gjennom for Mesnali sin del startet allerede i 2016. Hele driften ble da analysert og det ble sett på hva slags kompetanse vi trengte for å møte krav som vi vet vil komme.

Leirstedet ble både bygningsmessig og innholdsmessig gjennomgått. Konseptet fikk arbeidstittelen «Nye Mesnali». Vi hadde da i mange år vært klar over at vi hadde mye slitt bygningsmasse og sto foran en større renoveringsjobb, men vi ønsket også å gjøre et grundig arbeid for å sikre oss at vi bygde for fremtiden.

Stedet skal fortsette den gode utviklingen, vi skal fortsatt være et godt sted å komme til. Her skal gjester sove godt og få god og vellaget mat.

Uteområdet og mulighetene rundt oss er også viktige. Det vil vi videreutvikle i samarbeid med lokale aktører.

Vi ønsker enda mer å være et helårssted. Et sted hvor folk kan komme innom for kaffe og mat. Samtidig vil vi fremover ha fokus på grupper, som leirskole, konfirmanter og treningsgrupper. Vi er et ideelt sted og ligger ideelt til for slike.

Ønskeliste
Selv om leirstedet har utfordringer og er i omorganisering, så har Ringsbu en ønskeliste for de neste fem årene:

  • Vi ønsker å legge mer til rette for mennesker med funksjonshemming, både inn og ute.
  • Av større prosjekter så vil vi fortsatt jobbe med å få på plass en større møtesal.
  • Bygget Etiopia ønsker vi rehabilitert til morgendagens standard med gode løsninger og bad på hvert rom.
  • Campingplassen utvides med plasser også for bobiler. Vi har noen i dag, men ønsker å legge enda mer til rette for disse.
  • Overnattingsbygget Rosendal og området rundt ønskes utviklet, med  flere leiligheter og et lite skitrekk.
  • Gode stier og gode uteplasser.

Stolt over ansatte
– Det er utfordrende og krevende å jobbe i slike omstillingsprosesser. Som leder er jeg stolt over innsatsen de ansatte legger ned. Mange har fått endret sine oppgaver, og det er både spennende og utfordrende å finne sin plass i en slik omorganisering. Til tross for utfordringene, har de ansatte stått på og levert et veldig godt resultat til nå i år. Vi har hatt mange gjester og til tider et meget høyt tempo. Dette, i tillegg til endring av arbeidsoppgaver, er slitsom og det krever styrke og vilje for å komme igjennom. Det har de ansatte virkelig vist, sier daglig leder Thor Kristian Ringsbu.

Har dere nok gjester?
– Det er ledig deler av året, og vi opplever nok at mange ikke helt vet hva som venter dem her. En årsak kan være at vi ligger vi litt skjermet, men det er nettopp av det som er fint med stedet her og det må vi også må få frem.

I dag er vi et komplett overnattingssted med både rom og hytter og god kapasitet med 140 sengeplasser. En liten campingplass har vi også. Her er et kjempe fint uteområde på 100 mål med gode muligheter til uteaktiviteter som sandstrand, fotball og volleyball.

Kaffekopp
– Kom gjerne innom for en kopp kaffe, for å høre mer om hvordan det går og om planene. Så skal vi prøve å svare så godt vi kan, avslutter Thor Kristian Ringsbu.

Stillingsutlysninger på Camp Sjusjøen

Du har kanskje også lyst til å lese...