Ansatte

Vi er en liten stab som står på for å gi dere gode opplevelser.

Marit Ravna

Administrasjonsleder. Booking og fakturering

Telefon: 913 95 778  e-post: maritra@nms.no

Anne Marit Olsen

Kjøkkenleder:

Telefon: 959 05 307 e-post: annemo@nms.no

Kirsten Bjelbøle

Kokk/Renholder.

Britt Laila Fauskrud

Kokk/Renholder.

May-Sylvi Skinnerlien

Markedsføring og salg

Telefon: 936 25 728  e-post: mays@nms.no

Runi Arantsstovu

Leirskoleansvarlig. Booking av leirskole

Telefon: 40 40 60 56  e-post: runia@nms.no

Petter Thorsen

Vaktmester.

Telefon: 909 63 417

Thor Kristian Ringsbu

Enhetsleder.

Telefon: 40 40 53 54 e-post: tkr@nms.no

I tillegg til disse finner du flere andre som hjelper oss både med oppvask og som instruktører.

Sammen ønsker vi å gi dere gode opplevelser, opplevelser med mening!