Info om opphold

Her finner du en oversikt over diverse nyttige og viktige dokumenter i pdf-format, som kan lastes ned og skrives ut:

Instrukser og reglement

Romfordelingsplan boliger

Leie av Mesnali kirke