Konfirmantleir

LEIR/SAMLINGER: Mesnali Leirsted er det naturlige valget hvis dere skal arrangere konfirmantleir. Det ligger i sakens natur at vi i NMS anser konfirmantleir for å være innenfor vår kjernevirksomhet.

Vårt konsept «Trosopplæring i naturen» er skreddersydd for konfirmanter, og vi har fått meget gode tilbakemeldinger på dette undervisningsopplegget. Alle fasiliteter og all logistikk er på plass for en vellykket gjennomføring av leir hos oss.

Ta kontakt i god tid hvis du er interessert i å avholde konfirmantleir hos oss.

For mer info ⇒